in: Spiegel Historiael : Tijdschrift voor Geschiedenis en Archeologie