R.V.A. Janssens in: Het Jaar in Woord & Beeld, Encyclopedisch Jaarboek