J.T. Leerssen in: Revue belge d'histoire contemporaine = Belgisch tijdschrift voor nieuwste geschiedenis