M. Naeije in: Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde