S.A. Danner in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde