J.C.J.M. de Haes in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde