in: Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie & Venereologie