F.M.D. Oosterink in: Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde