A.C. Jukes in: Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde